Nieuws
Bodemenergie Binckhorst mag Voorburg niet schaden

Er zal geen vergunning worden gegeven voor het gebruik van water in de bodem onder de Binckhorst voor de energievoorziening in dat gebied, als blijkt dat dit schade voor de omgeving oplevert. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù laten weten in antwoorden op vragen. Het raadslid stelde de vragen naar aanleiding van een bericht van Vlietnieuws dat Den Haag gebruik ging maken van waterstromen 115 tot 125 meter diep. Dat zou effect hebben buiten de Binckhorst, met name richting de omliggende Voorburgse wijken. Volgens de wethouder is er een vergunning nodig op grond van de Waterwet. Die wordt echter niet gegeven als elders schade optreedt. Zij heeft  nog niet met Den Haag over de plannen gesproken. Indien er nader onderzoek nodig is om eventuele schade in Voorburg te bekijken, zullen de kosten door Den Haag gedragen moeten worden, aldus Van Eekelen.