Nieuws
Bodemvervuiling CBS-terrein

Het CBS-terrein in Voorburg waar 229 nieuwe woningen moeten komen, is vervuild. In de bodem zitten te hoge concentraties koper, lood en zink. De vervuilde grond moet worden afgegraven. Het gaat om een ernstig geval van bodemvervuiling die de bouwplannen belemmert. Dat blijkt uit gegevens van de Omgevingsdienst Haaglanden. De vervuiling betreft maar een klein deel van het terrein (535 vierkante meter). Toch zal er 200 kubieke meter grond afgegraven moeten worden. In de plaats daarvan moet schone grond komen alsmede een betonnen afdeklaag.