Nieuws
De Loopplank wordt niet herbouwd

Het in 2014 afgebrande jongerencentrum De Loopplank in Prinsenhof wordt niet herbouwd. B&W trekken een besluit van het vorige college van B&W uit 2016 om een nieuw centrum uit beton en glas op te trekken, in. Volgens B&W is de nieuwbouw niet haalbaar. Er wordt nu gemikt op een huisvesting in een tijdelijke voorziening. In 2016 presenteerde toenmalig wethouder Frank Rozenberg (GBLV) nog plannen voor de nieuwbouw die als een oester moest gaan werken: een gesloten buitenzijde als het pand dicht was en een open buitenkant als er gebruik van werd gemaakt. In het pand zouden ook activiteiten voor andere buurtbewoners moeten plaatsvinden. (illustratieve foto)