Nieuws
Eerst inspraak, dan nieuwe plannen voor bibliotheek

De plannen voor de verhuizing van de bibliotheek in Leidschendam zijn even van de baan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorstel inzake de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg terug genomen. Wethouder Van Eekelen gaat eerst invulling geven aan het participatie traject. Als de inspraak goed is geregeld en verlopen komen er nieuwe voorstellen.

Dat is maandag duidelijk geworden tijdens een vergadering van de Commissie Samenleving, waarbij alle partijen zich achter het voornemen van de wethouder schaarden. Een aantal insprekers maakte aan de aanwezige politici duidelijk dat men niets voelt voor een verhuizing naar het Damplein en dat men de bieb bij voorkeur op het Fluitpolderplein ziet blijven.

Felle kritiek was er, zowel van raadsleden als insprekers op de aanpak van de bibliotheek, als het gaan om de activiteiten: in Leidschendam 2, in Voorburg 17.  Directeur Smit van de Bibliotheek aan de Vliet verweerde zich door te stellen dat er in Leidschendam geen ruimte is voor extra activiteiten. Vanuit de insprekers werd de kreet ‘sterfhuis constructie’ gebezigd, terwijl sommige commissie leden ook de vraag van ‘de kip en het ei’ stelden.