Nieuws
Oproep Partij voor de Dieren: Stop vuurwerkshows

De provincie Zuid-Holland moet geen vergunning meer geven voor vuurwerkshows die de verkoop van vuurwerk alleen maar promoten. Dat stelt Carla van Viegen, fractieleidster bij de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. De afgelopen twee jaar gaf de provincie 105 vergunningen voor shows af, aldus Van Viegen.

In vragen aan Gedeputeerde Staten pleit Van Viegen voor een landelijk vuurwerkverbod. Zij vraagt Gedeputeerde Staten zich daarvoor in te zetten. De politica vraagt tevens informatie over de schade die in het wild levende dieren en de natuur jaarlijks ondervinden als gevolg van vuurwerk alsmede de milieuschade.

‘Kan worden aangegeven hoeveel fijnstof, stikstof en andere vervuilende stoffen door vuurwerk de lucht vervuilen? Zijn er natuurgebieden in Zuid-Holland die een permanent effect ondervinden van vuurwerkverstoring? Zijn Gedeputeerde Staten bereid om middels de Omgevingsverordening, milieuverordening of ander instrumentarium een vuurwerkvrije zone in te stellen rondom natuur- en stiltegebieden?’