Nieuws
Betalingsachterstanden eerder opmerken

De gemeente gaat samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven proberen om inwoners die betalingsachterstanden hebben eerder op te sporen. Het is de bedoeling dat er dan met betrokkenen contact wordt opgenomen om de oorzaken van de betalingsachterstand(en) te achterhalen en hulp te bieden het probleem de baas te worden. Zo moet voorkomen worden dat de betrokkenen steeds dieper in de schulden raken.

Wethouder Nadine Stemerdink presenteert de plannen vandaag. Het gaat om een proef. In B&W is er tot twee maal toe over gesproken in verband met de privacy van betrokkenen die beschermd moet worden. Doel is de inwoner te bewegen hulp te zoeken, waardoor de schade niet onnodig oploopt, problemen zoals afsluiting van drinkwater en huisuitzettingen mogelijk voorkomen kunnen worden en zorgklachten hopelijk voorkomen/verminderd kunnen worden. Eventueel kan de betrokkene doorverwezen worden naar andere voorzieningen of ondersteuning op andere gebieden.