Nieuws
Bodemvervuiling Leidsekade

Een ernstige bodemvervuiling bij Leidsekade 6 tot en met tien, bedreigt de renovatie van de betrokken woningen en de bebouwing van het terrein er achter. De gemeente is daarbij machteloos.

Bij de vervuiling gaat het om olie, afkomstig uit olietanks in de grond. Waterland Real Estate heeft de betrokken woningen en grond in handen. Men wilde de woningen afbreken maar de gemeente stak daar een stokje voor.

Nu worden Leidsekade 6 tot en met 10 gerenoveerd. De gemeente gaat er daarbij van uit dat zulks ook voor de fundering geldt en dat daarbij de vuile grond wordt afgegraven en vervangen wordt door schone grond.

De gemeente gaat daar echter niet over. Dat is een zaak tussen de eigenaar en de Omgevingsdienst Haaglanden. De gemeente kan alleen druk uitoefenen op de betrokken partijen.

Datzelfde geldt voor de bodemvervuiling op het terrein achter de woningen. Waterland Real Estate plant hier ook woningbouw tezamen met de aanleg van een groot parkeerterrein.

Dat parkeerterrein is een wens van de gemeente. Indien Waterland Real Estate niet kan bouwen, wordt de grond terugverkocht aan de gemeente. Dan zit die met het probleem van de bodemvervuiling.

In de omgeving is inmiddels onrust ontstaan over de bodemvervuiling ook vanwege de oliestank die periodiek optreedt. Een alternatief voor afgraven is het afdekken van de vervuiling door een ondoorlaatbare laag van bijvoorbeeld beton.