Nieuws
Zware kritiek op onderzoek Meeslouwerplas

De Randstedelijke Rekenkamer moet een onafhankelijk onderzoek doen naar stoffen die met bagger in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland, terecht zijn gekomen en de oorzaak dat milieunormen daarbij zijn overschreden.

Dat stellen de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Kortgeleden berichtten Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dat er weliswaar bagger met asbest erin in de plas was gestort maar dat de hoeveelheid asbest onder de norm van 100 milligram per kilo bagger bleef.

Zulks was gebleken uit een onderzoek dat op last van het provinciaal bestuur is uitgevoerd door de Eenheid Audit & Advies (EAA) van de provincie zelf. Het onderzoek heeft een jaar geduurd.

Provinciale Staten eisten een onderzoek na een verklaring van grondmarktdeskundige Aad den Draak, voormalig directievoerder bij de provincie (2010-2012) en als zodanig betrokken bij de baggerstort. Hij legde die in januari 2019 af.

De EAA heeft geen documenten gevonden die de beweringen van Den Draak bevestigen. Ook gesprekken met direct betrokkenen waren negatief. Overigens wilde Den Draak zelf alleen onder voorwaarden aan het onderzoek van EAA meewerken. Aan die voorwaarden kon EAA naar eigen zeggen niet voldoen.

De briefschrijvers stellen dat het onderzoek niet deugt. Zo blijft onduidelijk met welke maatregelen nieuwe overschrijdingen van normen kunnen/zullen worden voorkomen. Het onderzoek heeft ook de plek van de verhoogde concentraties niet gelokaliseerd.

Dat de overschrijding van de normen toe te schrijven is aan ‘de dynamiek in de plas’ en ‘externe invloeden’ wijzen de briefschrijvers af. Zij verwijten de provincie bovendien daar helemaal geen bewijzen voor te leveren.

De topman van Recreatiecentrum Vlietland, Bart Carpentier Alting, noemde het gedane onderzoek in een reactie ‘onvolledig en daarom niet valide’. Provinciale Staten praten komende week over de zaak.