Nieuws
Excellente scholen zijn er ook!

Negatieve berichtgeving over het onderwijs is er genoeg. Het lerarentekort en de mindere kwaliteit van het onderwijs op sommige scholen zijn grote thema’s. Er is ook positief nieuws. Wel 62 scholen kregen onlangs het predicaat Excellente School.

Zo’n predicaat krijgt een school voor drie jaar. Met de 62 scholen (16 primair onderwijs, 40 voortgezet onderwijs en 6 speciaal onderwijs) telt Nederland nu 190 scholen die als Excellente School fungeren.

Wie als leerling dagelijks met z’n schooltas zo’n school bezoekt, weet zich verzekerd van een goede kwaliteit onderwijs. Bovendien onderscheidt de school zich met een specifiek profiel.

Meest fitte school van Nederland

Als voorbeeld treffen we in de media De Driemaster in Hoek van Holland. Een uitblinker, wordt de school genoemd. Neem naar deze school maar een extra Rains rugzak mee met sportkleding erin, want dit is de meest fitte school van Nederland.

Hier wordt drie keer in de week aan fitness gedaan. “Zo is er weinig verzuim”, zegt directeur Van Toor aan Metronieuws, die De Driemaster ‘een stabiele school’ noemt. „Bovendien geven we les aan groepen met minder dan 25 leerlingen. Daardoor kunnen we veel lessen afstemmen op individuele behoeften van de kinderen.”

Ook gedrag op school speelt een rol

Een school kan onder meer uitblinken in tweetaligheid bijvoorbeeld, in wetenschap en techniek of in talentontwikkeling. Soms is er een breed aanbod aan extra vakken waardoor een school zich onderscheidt of wordt er veel meer aan kunst en cultuur gedaan dan gemiddeld. Datzelfde geldt voor taal en/of rekenen. Of leerlingen -met dagelijks een laptop in hun Eastpak rugzak– krijgen heel goed les als het om digitaal onderwijs gaat. Sport, bewegen en gezondheid is een ander thema waar, bij extra veel aandacht, soms een manier van onderwijs uit voort komt die leerlingen én docenten goed doet. De eerdergenoemde school sleepte er de titel mee in de wacht. Naast dit alles spelen ook schoolklimaat en gedrag op school een grote rol.

Aantal scholen uit Den Haag

Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen, staat er te lezen op een website die alle Excellente Scholen kenbaar maakt. De school moet zich er zelf voor aanmelden. Aan het einde van ieder traject, na een jaar, krijgt een school persoonlijk te horen of ze het predicaat heeft behaald. In de lijst een aantal scholen uit Den Haag zoals de Johan de Witt Scholengroep en Het Rijnlands Lyceum (school voor Jong Talent). Ministers, wethouders, de inspecteur-generaal van het onderwijs en voorzitters of leden van de jury Excellente Scholen reiken de predicaten uit. (gesponsorde bijdrage)