Mening
Blog: Democratie

De burger vormt de basis van de democratie. Tenslotte betekent het woord ook ‘het volk heerst’.

Binnen gemeenten wordt het volk vertegenwoordigd door de leden van de gemeenteraad. Nu zijn de zaaltjes waarin die vergaderen altijd te klein om ‘de burger’ getuige te laten zijn van hun activiteiten.

Daarvoor zijn er echter technische oplossingen. Zoals het live uitzenden van gemeenteraadsvergaderingen via internet. Voor de meeste burgers via een paar handelingen te doen.

Vooropgezet dat het allemaal werkt. Niet alleen bij de ontvanger maar ook bij de zender. Nu hebben gemeenten dat zenden in handen gelegd van commerciële bedrijven. Zo ook Leidschendam-Voorburg.

Afgelopen dinsdag bij de uitzending van de gemeenteraadsvergadering ging het dus mis. Wel beeld maar geen geluid. Ter plekke had niemand dat in de gaten. Pas toen gemeenteraadsleden door burgers op de hoogte werden gesteld, kwam het euvel aan het licht.

De reactie van de voorzitter van de vergadering, burgemeester Klaas Tigelaar, was echter verbazingwekkend. De vergadering kon gewoon doorgaan vond hij op navraag van GBLV. Want er werden toch opnamen en notulen van gemaakt. Alsof de belangstellende inwoner daar op dat moment iets aan heeft.

Tweede opmerking van de voorzitter ‘er wordt aan gewerkt’. Hij vergat daarbij voor het gemak dat er stom toevallig een technicus aanwezig was aangezien de gemeenteraad recent een nieuw geluidsysteem heeft laten installeren.

Het was dankzij deze meneer dat de vergadering na ruim een half uur alsnog te beluisteren viel via internet. Kort nadat de burgemeester ook een tweede verzoek van GBLV om schorsing vanwege het euvel had afgewezen.

Naar verluidt was er geen geluid omdat in het systeem stond dat het om een ‘besloten’ vergadering ging. Dat controleert dus kennelijk niemand vooraf.

Terug naar het eerste half uur zonder geluid. Bijna twee dagen later waren de geluidopnamen beschikbaar. Voor wie het nog interesseerde. En de notulen? Die moeten, tegen de tijd dat ze klaar zijn, worden opgevraagd bij de griffie.

Wat leert ons dit alles? Dat er voortaan vooraf gecontroleerd moet worden of de systemen werken. Niet alleen visueel maar ook qua audio. En ten tweede dat democratie weliswaar beleden wordt in woorden, maar er in daden kennelijk heel anders uitziet.