Mening
U zegt het maar: Burgemeester onderschat betrokken burgers

In de Gemeenteraadsvergadering van 28 januari viel gedurende een half uur het geluid uit. Ondanks dat burgemeester Tigelaar, als voorzitter van de Raad, hierop door de raadsleden  werd geattendeerd , werd de vergadering niet geschorst totdat het euvel was verholpen.  Dat betekent dat de burgers die via internet de vergadering volgden een gedeelte van de vergadering moesten missen. De burgemeester stelde dat de vergadering via de notulen zou kunnen worden gevolgd. Daarbij zei hij niet dat deze notulen via de griffie moeten worden opgevraagd.  Bovendien had de geïnteresseerde burger daar op dat moment niets aan.

De voorzitter staat er blijkbaar niet bij stil dat er burgers zijn die zich voor bepaalde onderwerpen inspannen en daar, voorafgaand aan de vergadering, werk voor verrichten en via de Raad de procedure willen volgen. Door het uitvallen van het geluid werd de burger letterlijk en figuurlijk uitgeschakeld.

Het zou een goede zaak zijn als de burgemeester zijn tekort aan bestuurskunde via een daartoe geschikte cursus zou gaan volgen om dergelijke onaangename situaties in de raadsvergaderingen te voorkomen.

(Naam indiener bij de redactie bekend)