Mening
U zegt het maar: Energy Common wil dialoog

Dank voor de inhoudelijke reactie die op 30 januari op Vlietnieuws te vinden was. Een Energy Common is een op de buurt afgestemde compositie van de meest optimale mix van lokale duurzame energiebronnen die worden gerealiseerd en beheerd door de mensen in de buurt, en aangestuurd door nieuwe technieken en intelligente systemen. Het gaat om mensen in een buurt die samen, door middel van goede afspraken, de common realiseren. Het gaat over het bundelen van krachten binnen verschillende sectoren op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie ten einde bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving.  En daarbij moeten we iedereen meenemen, ook die mensen die minder kapitaalkrachtig zijn. En ook bewoners waar geen zonnepanelen kunnen worden geïnstalleerd maar die wel graag willen meedoen. Dus de focus ligt juist op een inclusieve samenleving door het maken van goede afspraken in de common. Ik nodig degene die het commentaar schreef graag uit om contact te zoeken met het Energy Commons Institute (http://www.ECI.institute) ; info@eci.institute. We houden van een goede dialoog.

(Thijs Aarten)