Mening
U zegt het maar: Iets te verbergen?

Even een paar vragen. Hoeveel inwoners heeft Den Haag? Ongeveer 540.000. En Leidschendam-Voorburg? Circa 76.000. Hoe groot is de Hofstad? 98,1 vierkante kilometer. Leidschendam-Voorburg komt op 35,6 vierkante kilometer.

Hoe kan het dan zijn dat de evaluatie jaarwisseling 2019-2020 in Den Haag op 28 januari door B&W naar de gemeenteraad werd gezonden – een stuk van negen pagina’s dik – terwijl de gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg daar tot eind februari of wellicht nog later op moet wachten?

U snapt het niet en ik ook niet. Want wist burgemeester Klaas Tigelaar niet al tijdens de Nieuwjaarsreceptie van B&W op 6 januari te melden dat de schade door de jaarwisseling zo’n 9600 euro was?

Waarom moet het dan volgens diezelfde burgemeester tot begin februari duren voordat politie, brandweer, hulpdiensten en anderen de rapportages over de gang van zaken rond Oud en Nieuw klaar hebben en kunnen bespreken? Waarna het dan opnieuw enkele weken duurt voordat het eindrapport er is dat naar de gemeenteraad kan.

Niemand die het begrijpt. Tenzij de betrokken diensten het belangrijker vinden hun gegevens eerst voor Den Haag bijeen te harken, voordat men aan Leidschendam-Voorburg toe is.

Alleen spoort die veronderstelling niet met het feit dat in alle omliggende gemeenten de rapportages over de jaarwisseling ook al bij de gemeenteraadsleden liggen. Dat terwijl daar veelal dezelfde diensten actief zijn als in Leidschendam-Voorburg want de gemeenten zitten allemaal in de Veiligheidsregio Haaglanden.

De gang van zaken roept in elk geval vraagtekens op. Valt er soms iets te verbergen? Moeten er zaken mooie voorgesteld worden dan ze feitelijk waren? Let wel: ik zeg niet dat het zo is.

Het kan er ook aan liggen dat de ambtenaren van Leidschendam-Voorburg alsmede de leden van B&W er gewoon niet achterheen zitten. Het allemaal niet zo interessant vinden, ook al gaat het veelal om vernieling van spullen in de ‘openbare ruimte’ waarvoor de burger heeft betaald.

Om nog maar te zwijgen over alle ergernissen en angsten bij diezelfde burgers over ‘het gedoe’ voor, tijdens en na de jaarwisseling. Emoties waar ook de lokale bestuurders iets mee zouden moeten doen. Hoe eerder hoe beter.

(naam inzender bij redactie bekend)