Nieuws
B&W zoeken ‘afstemming’ met Den Haag

B&W overleggen met de collega’s in Den Haag om ‘afstemming te zoeken op de verschillende beleidsdossiers die van invloed kunnen zijn op Leidschendam-Voorburg’. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal het CDA-gemeenteraadslid Ron van Duffelen laten weten in antwoorden op vragen over de ontwikkelingen op de Binckhorst.

In de vragen noemde het raadslid geluidoverlast, bereikbaarheid, milieu-effecten, openbaar vervoer en fietsverbindingen als voorbeelden.

B&W zijn volgens Rouwendal ‘voornemens afspraken te maken met Den Haag om tot een meer integrale aanpak te komen bij nieuwe ontwikkelingen, zodat de bewoners van Voorburg-West beter en efficiënter bij de plannen worden betrokken’.

De participatie van de Voorburgers bij de Haagse plannen is tot nu toe beperkt tot het Omgevingsplan Binckhorst, aldus Rouwendal. Verder kon men deelnemen aan infomarkten, informatiebijeenkomsten en een klankbordgroep Maanplein. Dat de Voorburgers later uit die klankbordgroep zijn gestapt zegt Rouwendal te begrijpen. Hij heeft Den Haag gevraagd de dialoog met hen toch voort te zetten.

Rouwendal onthult dat de gemeente eigen onderzoek heeft laten doen naar de schaduwwerking van bouwplannen op het Maanplein alsmede windhinder die daardoor kan ontstaan. De resultaten daarvan geeft hij echter niet vrij. Over bouwplannen langs de Maanweg zegt de wethouder nog niets te weten. (foto gemeente)