Nieuws
Meer maatwerk in openbaar vervoer

Mmmove! is de beleidslijn maatwerkvervoer van de  Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Mmmove! staat voor Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer (OV). De beleidslijn geeft aan hoe de 23 gemeenten in de metropoolregio invulling geven aan maatwerk.

Steeds meer mensen wonen en werken in de metropoolregio. De vraag naar reizen met het OV verandert daarin mee. De 23 gemeenten in de metropoolregio werken samen aan ‘kansen voor mensen’. Zij hebben de ambitie uitgesproken dat hun inwoners binnen 45 minuten stadscentra of andere economische locaties kunnen bereiken. Daarom moet de reistijd kort zijn. In gebieden waar het regulier OV wegvalt door een te geringe vraag of waar nog geen OV-aanbod is (bijvoorbeeld een nieuwbouwlocatie), biedt Mmmove! alle kansen. Maatwerk als aanvulling op én integraal onderdeel van het OV-systeem.

Gemeenten hebben het beste inzicht in de lokale situatie; zij signaleren kansen en behoeften aan maatwerk.  De MRDH en gemeente werken vervolgens samen aan de realisatie van een Mmmove!-initiatief  Ook draagt de MRDH financieel bij aan een Mmmove!-initiatief. (foto MRDH)