Nieuws
Burgerparticipatie blijft vaag

Dialoogtafels, drie proefprojecten en een cultuurverandering; op deze manier wil burgemeester Klaas Tigelaar de burgerparticipatie vorm geven. Dat zal echter niet eerder dan november of december het geval zijn.

Dat blijkt uit een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. Die sprak medio december over burgerparticipatie. De algemene kritiek was destijds dat het allemaal te lang duurde en niet concreet genoeg was.

De dialoogtafels moeten in mei en juni plaats vinden. Er wordt over zes thema’s gesproken. In juli vindt een slotbijeenkomst plaats. Wie er aan de tafels mogen meepraten en waarover meldt de burgemeester niet.

Bij de drie proefprojecten gaat het om het overhevelen van taken van de gemeente naar de burger; het betrekken van de burger bij beleid; de energietransitie. Ook hier geeft de burgemeester geen nadere duiding.

De cultuurverandering die moet plaatsvinden betreft ambtenaren, B&W en gemeenteraad, aldus Tigelaar. Dit werkt hij niet nader uit.

Er komt een kerngroep die het hele proces moet gaan begeleiden. Daarin zitten de burgemeester zelf (voorzitter) alsmede twee gemeenteraadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van gemeentelijke adviesorganen.

In oktober willen B&W een voorstel aan de gemeenteraad doen inzake burgerparticipatie en de invoering ervan.