Nieuws
D66: Gemeenteraadsdebat over Binckhorst

De gemeenteraad spreekt morgenavond over de ontwikkelingen in de Haagse wijk Binckhorst en de effecten daarvan op met name de inwoners van Voorburg. Dit gebeurt op verzoek van D66-gemeenteraadslid Charlotte Bos. Zij wil daarbij ook opheldering over de houding van B&W ten aanzien van de Haagse voornemens, aangezien wethouders elkaar nu tegenspreken.

Bos wijst op de komst van een nieuw erotisch centrum, de verhoging van de pijp van de asfaltcentrale, het strenge parkeerbeleid, energie uit de bodem en hoge woontorens aan de Maanweg, om duidelijk te maken wat er op de Binckhorst gaande is. ,,De plannen hebben grote impact. D66 is bezorgd voor de kwaliteit van leven en wonen van duizenden inwoners van Leidschendam-Voorburg.’’

D66 heeft al meerdere keren aandacht gevraagd bij B&W. Vragen over luchtkwaliteit, parkeren, gebrek aan ruimte voor een tram, gebrek aan voorzieningen zoals scholen, over mogelijke bevingen door bodemenergie. Keer op keer worden bewoners en de raadsleden verrast door berichten in de media over nieuwe ontwikkelingen op de grens met Den Haag. Bos: ,,Als B&W het niet weten, hoe moet de raad het dan weten en hoe moeten de inwoners het dan weten?’’

Het raadslid hekelt bovendien de tegenstrijdige uitspraken van wethouders over de Haagse plannen als hen daar naar gevraagd wordt. ,,Hoe kan het dat wethouder Rouwendal op 12 februari 2020 in antwoord op vragen van CDA zegt te weten dat Den Haag een keuze maakt voor OV-verbindingen in de Binckhorst en wethouder Bouw twee dagen later aan D66 meldt dat het college geen totaalbeeld van OV-verbindingen heeft?’’

,,Hoe kan het dat wethouder Rouwendal zegt in datzelfde antwoord aan CDA op 12 februari 2020 het college voornemens is om afspraken te maken met Den Haag over alles wat Leidschendam-Voorburg raakt en wethouder Bouw twee dagen later ijskoud zegt in reactie op D66 vragen dat er geen recent contact is geweest met Den Haag over de scholenbouw. En hoe kan het dat wethouder Van Eekelen zichzelf binnen 18 dagen tegenspreekt over de bodemenergie in de Binckhorst in antwoord op van vragen van GBLV en D66.’’

,,Hoe vallen deze tegenstrijdigheden te rijmen met dat Den Haag in de recente nieuwsbrief Binkhorst in Beweging schrijft dat ’communicatie en participatie met … buurgemeenten essentieel is’ en er ‘met regelmaat overleggen zijn op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau’.’’