Nieuws
Hele gemeente wordt trouwplek

Burgerlijke huwelijken kunnen voortaan overal binnen de gemeentegrenzen gesloten worden. De gemeenteraad heeft een voorstel daartoe van D66 met de stemmen van 4 VVD-gemeenteraadsleden en GBLV tegen, aangenomen. Onlangs stelden B&W voor ook kerken aan te wijzen als plaatsen voor het sluiten van burgerlijke huwelijken. De gemeente kent drie gemeenlijke trouwlocaties en veertien andere. Een voorstel van GBLV-gemeenteraadslid Frank Rozenberg waarin werd gevraagd de eigenaar van een trouwlocatie schriftelijk te laten vastleggen dat het huwelijk plaatsvindt ongeacht herkomst, geloof of seksuele voorkeur, haalde het niet omdat een en ander al wettelijk geregeld is.