Nieuws
Gemeenten samen ‘in de sport’

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg gaan samen een onderzoek doen naar een uitbreiding van de sportvoorzieningen in de Vlietzoom: het gebied tussen de A4, Rijswijk, de Vliet en de Zeeheldenwijk in Leidschendam-Voorburg. Van die uitbreiding moeten niet alleen de inwoners van Leidschendam-Voorburg profiteren maar ook de 10.000 mensen die Den Haag op de Binckhorst wil huisvesten. Op de Binckhorst komen alleen inpandige sportvoorzieningen.

Dat heeft de Haagse wethouder Boudewijn Revis bekend gemaakt. Langs de Westvlietweg liggen nu al de nodige sportcomplexen. Het zijn complexen van Leidschendam-Voorburg maar ze liggen op Haags grondgebied. Het gaat dan om VCC (cricket), Sparta (atletiek), Catch (honk- en softbal), VEO (korfbal), EHC (handbal), VV Wilhelmus (voetbal), Fitness en racketclub Westvliet, tennisvereniging Residentie, Ski Discovery, golfvereniging Leeuwenbergh, tennisvereniging Leeuwenbergh en ponyclub Meyvliet. De verenigingen hebben zo’n 7500 leden. De meesten hebben een tekort aan ruimte.

Vorig jaar pleitte de Vlietzoom Alliantie al voor het geven van meer ruimte aan de sport in dit gebied. Gewezen werd op de regionale functie, de internationale uitstraling en het belang van gezondheid en welzijn.

‘Door de geschiedenis heen, is er een ingewikkelde mix van Voorburgse en Haagse verenigingen /clubs die gevestigd zijn op grond bestuurd door Den Haag enerzijds maar beheerd door Leidschendam-Voorburg anderzijds. Sporters zoeken hun favoriete sportclub dicht in buurt ongeacht de gemeentelijke grenzen of waar de club geregistreerd staat. Dit pleit voor een intensieve onderlinge gemeentelijke samenwerking ten dienste van – en om zoveel mogelijk – burgers tot sporten en bewegen aan te zetten’, aldus een nota die de Vlietzoom Alliantie over het onderwerp uitbracht.