Nieuws
Economische visie gevraagd

De organisatie van middelgrote en kleine ondernemingen in Leidschendam-Voorburg, MKB-LV, wil dat B&W een economische visie ontwikkelen. Daar moet instaan welk soort ondernemingen die gemeente wenst en wat de gemeente voor hen doet. Nu is volstrekt onduidelijk waarom een ondernemer zich in Leidschendam-Voorburg zou moeten vestigen.

Dat heeft het bestuur van MKB-LV de gemeenteraad laten weten. Volgens de organisatie moet de gemeente de ligging net buiten Den Haag met een goede bereikbaarheid veel beter benutten.

MKB-LV wil dat de gemeente veel meer doet aan de huisvesting van de circa 3000 zzp’ers in de gemeente. Als die willen groeien kunnen ze nergens terecht. Bedrijfsverzamelgebouwen zitten vol. Er zijn zelfs wachtlijsten. Bovendien gaat het dan veelal om tijdelijke huisvesting.

De gemeente zou eigen gebouwen open moeten stellen voor zzp’ers. Daarnaast zou de gemeente mee moeten betalen aan het opknappen ervan. Als zzp’ers kunnen groeien profiteert daar immers ook de lokale economie van.

De gemeente moet bovendien wel in actie komen nu ontwikkelaars steeds meer bedrijfsgebouwen opkopen om er woningen van te maken. Daardoor neemt de ruimte voor ondernemers af, net als de werkgelegenheid binnen de gemeente.

In de detailhandel wil MKB-LV een bundeling van gemeente, onderwijs en ondernemers in een ‘retail campus’ gericht op versterking van de detailhandel en het veilig stellen van de toekomst van winkels in deze sector. Voor de zomer wil men daar een plan voor presenteren.

MKB-LV werkt ook aan een zogenoemd ‘preventie akkoord’ voor de gezondheidszorg, analoog aan het lokale sport akkoord. In het preventie akkoord zouden ondernemers in de zorg, van ziekenhuis Antoniushove tot een éénmans praktijk, zich er met de gemeente toe moeten verplichten meer te doen om de inwoners gezonder te houden. Het voorkomen van ziekten en gebreken staan daarbij voorop.