Nieuws
Geheimhouding door gemeenteraad

B&W willen geen nadere informatie geven over de financiële relatie met Schouten en De Jong Projectontwikkeling, vanwege een besluit van de gemeenteraad op 10 september 2019.

Op verzoek van B&W ging de gemeenteraad toen unaniem akkoord met het vertrouwelijk verklaren van een overzicht van openstaande vorderingen op bouwbedrijf Schouten cum annexis: met alle bedrijven die daar bij horen.

Bouwbedrijf Schouten ging in het najaar 2019 failliet; Schouten en De Jong Projectontwikkeling niet. Dat werkte door ondanks financiële problemen.

Reden om geheimhouding te verlangen was volgens B&W het feit dat de lijst informatie bevatte ‘van een rechtspersoon/derde die met openbaring daarvan onevenredig benadeeld kan worden’. Vermoedelijk ging het daarbij om BPD, partner van Schouten in talrijke projecten.

Naar het oordeel van B&W woog ‘in dit geval’ het belang van de bedrijven van het concern Schouten zwaarder dan het belang van openbaarheid.

Destijds werd ook de ‘Grondexploitatie Vof Leidschendam centrum per 1-1-2019’ geheim verklaard. In die v.o.f. werken gemeente, Schouten en BPD samen voor de bouw van woningen in dit gebied.

Volgens B&W moest een en ander geheim blijven omdat openbaarheid ‘de financieel economische positie van de Vof en daarmee van de gemeente’ kon schaden. Ook hiervan werd gesteld dat het belang van de Vof Leidschendam centrum en de gemeente zwaarder woog dan het belang van openbaarheid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com