Nieuws
CDA vertrouwt het niet

Coalitiepartij CDA wil nadere informatie van wethouder Nadine Stemerdink over een proef die zij wil gaan doen met het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij gezinnen om zo te kunnen voorkomen dat betrokkenen in de schulden terecht komen, afgesloten worden van nutsvoorzieningen of hun woning worden uitgezet. Met name het waarborgen van de privacy van betrokkenen verontrust het CDA.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de gemeenteraadsleden Diederik Visser en Gijs Dupont. De wethouder wil samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven proberen om inwoners die betalingsachterstanden hebben eerder op te sporen. Het is de bedoeling dat er dan met betrokkenen contact wordt opgenomen om de oorzaken van de betalingsachterstand(en) te achterhalen en hulp te bieden het probleem de baas te worden.

Volgens de twee CDA-gemeenteraadsleden is de opzet van de wethouder in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zij vragen dan ook of de wethouder haar plan heeft voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en wat die ervan vond. Verder wijzen zij op wetgeving die het kabinet heeft opgesteld, richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en zorgen bij DIVOSA (directeuren sociaal domein).

Visser en Dupont willen tevens vernemen welke machtsmiddelen de wethouder heeft als inwoners weigeren mee te werken. Verder vragen zij zich af om hoeveel gezinnen het eigenlijk gaat. In 2019 repte de wethouder over 960 gezinnen, nu spreekt zij over maximaal 15 die per week behandeld worden (600 op jaarbasis). Er vindt dus kennelijk een selectie plaats, aldus de CDA’ers. Zij willen weten op welke gronden en wat er gebeurt met de gezinnen die niet meteen geholpen worden.

B&W hebben tot twee maal toe over de plannen van Stemerdink gesproken. Ook daar ging het over het spanningsveld tussen het bieden van (schuld)hulp en de privacy van betrokkene.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com