Beste inwoners en ondernemers van Leidschendam-Voorburg,

We zitten in een bijzondere en onzekere periode met elkaar. We staan voor de opgave om er samen voor te zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk vat op ons krijgt. De maatregelen grijpen diep in en raken ons allemaal: onze families, ons werk en ons sociale leven. Ik kijk met veel dankbaarheid naar iedereen die zijn verantwoordelijkheid neemt en de maatregelen van de overheid volgt, voor elkaar zorgt en hulp aan elkaar verleent. Dat vergt moed en de wil om oog te hebben voor elkaar. Want hoewel we elkaar deze periode minder in levenden lijve zien, hebben we elkaar harder nodig dan ooit.

Ik leef mee met alle inwoners die door het coronavirus getroffen zijn en wens hen sterkte en een spoedig herstel toe. Speciaal denk ik aan de mensen die door ziekte of ouderdom kwetsbaar zijn. Laten we naar elkaar omzien en hulp geven daar waar het nodig is. Stuur een kaartje, bel, mail, of app wat vaker, zodat we deze tijd samen doorstaan.

Ik heb grote waardering en respect voor alle medewerkers in de zorg, die in deze tijd veel werk verzetten. Zij staan onder grote druk om zorg te blijven verlenen en klaar te staan voor eenieder die dat nodig heeft. Nu alle evenementen niet door gaan en restaurants, sportclubs, scholen en kinderopvang sluiten, worden er nog veel meer mensen getroffen als gevolgen van de maatregelen tegen het virus. Dat betekent voor velen ook een economische tegenslag. Ik wens ondernemers en organisaties dan ook sterkte en wijsheid toe de komende tijd.

Ik doe een beroep op u allen om vooral de richtlijnen die door het kabinet, de GGD en het RIVM worden gegeven, op te volgen. Neem de situatie serieus voor uzelf en voor de ander. Pas goed op elkaar.

Een hartelijke groet,

Klaas Tigelaar
burgemeester van Leidschendam-Voorburg

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter