Nieuws
VVD wil meer weten over Nieuwjaarsnacht

De VVD is niet tevreden met het bericht over de gang van zaken rond Nieuwjaarsnacht zoals burgemeester Klaas Tigelaar dat in februari aan de gemeenteraad zond. Dat blijkt uit nadere vragen van VVD-gemeenteraadslid Ole Heil.

1. Waarom bevat de evaluatie alleen cijfers over incidenten en, buiten de 4 verrichte aanhoudingen, geen cijfers over de handhaving die daartegenover staat?

2. Hoeveel waarschuwingen of boetes zijn er uitgedeeld vanwege vuurwerk gerelateerde overtredingen? Hoeveel halt-trajecten zijn er gestart? Kunt u dit uitsplitsen naar overtredingen in de periode waar een vuurwerkverbod geldt en de uren waarin vuurwerk wel afgestoken mag worden?

3. Hoeveel van deze handhaving was gerelateerd een legaal verkocht consumentenvuurwerk? Kunt u dit uitsplitsen naar knalvuurwerk en vuurpijlen (landelijke verboden vanaf volgende jaarwisseling) en overig legaal consumentenvuurwerk?

4. Hoeveel incidenten waren er gerelateerd aan legaal consumenten vuurwerk, niet zijnde vuurpijlen of knalvuurwerk?

5. Hoeveel vuurwerk is er in totaal verkocht in onze gemeente? Indien dit niet exact te zeggen is, kunt u een schatting geven?

6. Bij hoeveel van de in totaal 52 branden in onze gemeente speelde legaal consumentenvuurwerk een rol?

7. Is de aangerichte schade verhaald op de daders? Zo nee, waarom niet?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com