Nieuws
Delfland: Uitstel van betaling voor ondernemers

Het Hoogheemraadschap Delfland, waar Voorburg onder valt, geeft uitstel van betaling van  openstaande heffingen voor ondernemers: ,,Wij zijn ons ervan bewust dat deze crisis in veel bedrijfstakken tot grote schade leidt en dat mensen daardoor grote zorgen hebben. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de ruim 1500 glastuinbouwondernemingen in ons gebied. De glastuinbouw is onze partner in veel projecten op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit. Wij wensen de tuinbouwondernemers en alle anderen die geraakt worden door deze crisis veel sterkte. Eén van de maatregelen die wij hebben getroffen is dat alle ondernemers uitstel van betaling kunnen krijgen voor de openstaande heffingen die door ons, via de Regionale Belastingroep (RBG) zijn opgelegd. Zie daarvoor ook de website van de RBG (www.derbg.nl) .”