Nieuws
Stilstand bij sociale woningbouw

Het bestand aan sociale woningen van de woningcorporaties actief in de regio Haaglanden, waaronder Leidschendam-Voorburg, zal de komende vijf jaar niet toenemen. Over de hele periode 2019-2030 is een toename voorzien van 1623 sociale woningen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Rigo research en advies. Het is gedaan ten behoeve van de gemeenten in de regio Haaglanden, de corporaties, huurders en de provincie Zuid-Holland. Zij willen dit najaar nieuwe ‘prestatieafspraken’ inzake de sociale woningbouw maken.

Voor Leidschendam-Voorburg meldt Rigo een toename van 306 sociale woningen over de periode 2019-2025. Het gaat dan om woningen die woningcorporaties realiseren. In de periode 2019-2029 komen er ook nog eens 168 goedkope huur- en koopwoningen tot stand maar daarvoor zijn andere partijen verantwoordelijk.

Deze cijfers wijken af van opgaven die B&W de gemeenteraad hebben gedaan. Daarbij wordt gesproken over de bouw van 750 sociale woningen voor 2025. Deze zouden door corporaties en private partijen gebouwd moeten worden.

De betrokken gemeenten, corporaties, huurders en provincie tekenden eerder een convenant voor de komst van 12.000 nieuwe sociale woningen. Dat werd echter nooit concreet gemaakt.

Nu wordt onderzocht wat de kwalitatieve behoefte zou zijn, waar er nog bouwruimte is, hoeveel geld er voor de bouw beschikbaar is en of de bouw niet beter gespreid moet worden over de gemeenten. Dit alles moet leiden tot een ‘streefvoorraad’ per gemeente. Voor Leidschendam-Voorburg zou dat het aantal te bouwen sociale woningen kunnen doen dalen.

Rigo constateert wel dat de financiële spankracht van woningcorporaties die in Leidschendam-Voorburg actief zijn, ViDomes en Wooninvest, lager is dan het gemiddelde van alle woningcorporaties. Op een index van 170 scoort ViDomes 110, Wooninvest 0.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com