Stevige dijken en kades beschermen de mensen in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland, waar ook Voorburg onder valt. Daarom worden de keringen goed onderhouden. Voor primaire keringen – de duinen en de Delflandsedijk – worden de veiligheidsnormen vastgesteld door het ministerie. De provincie stelt de regels op voor de veiligheid van de regionale keringen en dijken langs het hoofdwaterafvoerstelsel. Voor polderkades ligt de verantwoordelijkheid bij het waterschap.

Het college van Delfland wil eenduidigheid in de veiligheidsaanpak van de waterkering en stelt daarom voor om de veiligheidsnorm voor de polderkades op dezelfde manier te bepalen als die voor de regionale keringen.

Deze normering wordt bepaald op basis van de overstromingskans en de economische schade die ontstaat in het geval de kering bezwijkt. Bij een polderkade ligt de mogelijke schade veelal lager dan bij een regionale kade en is de kans op slachtoffers nauwelijks aanwezig. De norm voor polderkeringen is daarom minder streng dan voor regionale keringen. Polderkades die op basis van de nieuwe normering te laag zijn, hogen we op. Daar waar de nieuwe norm minder streng is, houden we het huidige beschermingsniveau. Het algemeen bestuur neemt op 23 april een besluit over de voorgestelde normering voor polderkaden. (foto Delfland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com