Nieuws
GBLV schrikt van uitgaven nieuwe Vlietbrug

Oppositiepartij GBLV is geschrokken van de bijna 900.000 euro die er al besteed is aan zeven onderzoeken naar de mogelijke komst van een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam, en de ambtelijke inzet daarvoor door de huidige coalitie die medio 2018 aantrad.

Dat blijkt uit nieuwe vragen die GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk aan B&W over de zaak heeft gesteld. Volgens hem liggen de totale uitgaven al boven de miljoen euro aangezien de ambtelijke inzet onder het vorige college van B&W nog niet is meegerekend.

Van Wijk wijst erop dat de provincie Zuid-Holland, eigenaar van de Vliet, geen voorstander is van de brug. Vooral omdat deze te dicht bij de Sytwendebrug voor voetgangers en fietsers zou komen te liggen.

Het raadslid heeft de volgende nadere vragen: ‘Is de Sytwendebrug eigendom van de gemeente? Zo ja, wat is de boekwaarde van deze brug? Is de Sytwendebrug ook geschikt te maken voor autoverkeer? Is het in te schatten wat de kapitaalvernietiging is als de Sytwendebrug moet verdwijnen? Zo ja, is dit bedrag meegerekend in het totale kostenpakket van de nieuwe oeververbinding zoals eerder voorgeschoteld?’

Van Wijk wil ook precies weten welke onderzoeken er nu nog lopen inzake de mogelijke brugbouw. En hij wil een reactie van B&W op de houding van het provinciaal bestuur.

Uit eerder documenten valt op te maken dat de Sytwendebrug eigendom is van de gemeente. De aanleg kostte tussen 5 en 10 miljoen euro, ex. Btw. Voor de sloop van de brug zou 350.000 euro nodig zijn. De brug wordt nu nog handmatig bediend. De provincie wil dit elektrisch van op afstand gaan doen. De kosten daarvan, 1,1 miljoen euro, wil men op de gemeente afwentelen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com