Nieuws
Geen onderzoek naar V.o.f. Damcentrum

De onafhankelijke rekenkamercommissie die de gemeenteraad bijstaat wil geen onderzoek gaan doen naar de v.o.f. Damcentrum; de onderneming van de gemeente, Schouten en De Jong Projectontwikkeling en BPD inzake de woningbouw in dit gebied. De commissie zegt de capaciteit niet te hebben voor zo’n onderzoek. Bovendien geeft men voorkeur aan andere onderzoeken.

Een en ander blijkt uit een bericht van de commissie aan een inwoner van Leidschendam. Die had de commissie om het onderzoek gevraagd. De v.o.f. Damcentrum publiceert geen financiële stukken of verantwoording. Deze informatie wordt ook niet aan de gemeenteraad verstrekt. Burgers kunnen de rekenkamercommissie om onderzoeken vragen.

De v.o.f. werd in 2004 opgericht. De gemeente zit er voor 50 procent in. De gemeente heeft gronden in het gebied opgekocht die de twee andere partners in een vast ritme en tegen vaste prijzen moeten afnemen ten behoeve van woningbouw. Daarnaast stond de gemeente borg voor een krediet van nu nog 27 miljoen euro. De waarde van de nu nog niet uitgegeven gronden beloopt 9 miljoen euro.

De rekenkamercommissie is door bezuinigingen overigens onthand. Het aantal leden is teruggebracht van 9 naar 7. De commissie kwam over 2019 naar schatting 17.344 euro te kort. Voor dit jaar wordt gerekend op een soortgelijk bedrag. De tekorten worden opgevangen door een greep in de financiële reserves van de commissie. Die belopen eind dit jaar naar verwachting nog 33.633 euro.

De commissie wordt bekostigd door bijdragen van de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Tezamen hoesten die 169.028 euro op. Leidschendam-Voorburg is goed voor de helft. De gemeenten hebben hun bijdrage met tien procent gekort. Over 2018 had de commissie al een tekort van 7620 euro.

De commissie voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder meer dat de commissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de maatschappelijke effecten van het beleid (doeltreffendheid).

Indien de tekorten de komende jaren op het niveau blijven van 2020 heeft de commissie eind 2022 geen geld meer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com