Nieuws
Stukken bij bestemmingsplan Schakenbosch fout

Bij het ontwerp-bestemmingsplan voor landgoed Schakenbosch zoals dat ter inzage is gelegd zat een foutief stuk over de ecologische impact van de voorgenomen bouw van 325 woningen op het terrein. Dat hebben B&W toegegeven nadat zij daarop attent waren gemaakt door het Burgerinitiatief Leidschendam-Noord.

‘Met betrekking tot de opmerkingen van reclamante over de ecologische quickscan constateren B&W, dat bij het ontwerpbestemmingsplan helaas niet het goede rapport ter inzage is gelegd’. De schuld daarvan wordt gegeven aan adviesbureau Aveco de Bondt. Het voorval wordt ‘betreurd’, aldus B&W. Het foutieve rapport stamde uit 2017 en ging over een andere gemeente.

De conclusies zoals die in het ontwerp-bestemmingsplan stonden waren echter wel gebaseerd op de juiste versie van het ecologische onderzoek; dat uit 2019. ‘Inhoudelijk blijft het bij de planstukken ter inzage leggen van het rapport met de door reclamant gesignaleerde gebreken dan ook zonder gevolgen’.

B&W hebben er ook geen probleem mee dat in het ontwerp-bestemmingsplan een onjuiste begrenzing van het plangebied stond. ‘Het doel van de tekst in de bekendmaking is om, door middel van een globale aanduiding van de ligging en begrenzing van het plangebied, duidelijk te maken op welke locatie het plan in grote lijnen betrekking heeft. Op de verbeelding van het plan zelf wordt de exacte begrenzing van het plangebied weergegeven. De tekst in de bekendmaking heeft slechts een indicatieve en informatieve functie’.

‘B&W zijn van mening dat de tekst zoals deze in de betreffende bekendmaking is opgenomen voor een ieder in redelijkheid voldoende duidelijk maakt waar het plangebied (globaal) gelegen is en op geen enkele wijze aanleiding geeft tot relevante misverstanden’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com