De gemeente heeft een 82-jarige inwoonster van Voorburg een boete van 30.000 euro opgelegd omdat zij niet tijdig gereageerd zou hebben op een aanschrijving om haar monumentale woning Herenstraat 35 te renoveren en te schilderen. Dit ondanks het feit dat betrokkene zowel mondeling als schriftelijk haar zienswijze tijdig heeft ingediend.

De boete is opgelegd door een handhavingsjuriste van de gemeente. Afgelopen zaterdag ontving mevrouw M.B. een daartoe strekkende beschikking met een dwangsom van gelijke hoogte als de boete. Bovendien werd een aantekening gemaakt bij het kadaster.

Een belangenbehartigster van de oude dame heeft inmiddels burgemeester Klaas Tigelaar en de wethouders Astrid van Eekelen en Jan-Willem Rouwendal opgeroepen in te grijpen.

Mevrouw woont al 50 jaar in Herenstraat 35, een rijksmonument waarvan de historie teruggaat tot 1533. Zij heeft alleen inkomsten uit de aow. Een zaak voor woninginrichting in Den Haag, waarvan M.B huurster is, levert niets meer op nu klanten vanwege de coronacrisis weg blijven.

Zeven jaar geleden heeft de inwoonster het dak van het pand laten vernieuwen. Dat kostte 70.000 euro, een bedrag dat zij moest lenen. Geld voor een renovatie plus schilderwerk heeft zij niet. Voor een subsidie komt zij pas in aanmerking nadat de werken zijn gedaan en dan moet zij ook nog afwachten welk bedrag zij eventueel krijgt.

Volgens de belangenbehartigster van de dame is de nieuwe eigenaar van Herenstraat 33 de ‘kwade genius’ achter het geheel. Die heeft bij de gemeente het achterstallig onderhoud aan Herenstraat 35 aanhangig gemaakt. Op nummer 33 zat tot vorig jaar Reflex 33 lijstenmakerij. De nieuwe eigenaar is nu bezig met een verbouwing. Hij zou zich met name storen aan het doorlopen van de oude kelder onder Herenstraat 35 naar zijn pand. De verhouding met zijn buurvrouw is gespannen. M.B. voelt zich door hem ge├»ntimideerd.

Op 6 maart kreeg mevrouw M.B. twee weken uitstel voor het indienen van haar zienswijze op het bevel te gaan renoveren en schilderen. De relevante stukken diende zij op de 19e aangetekend en wel in. Omdat zij geen ruzie met de gemeente wil is nu het voorstel gedaan dat de gemeente de renovatie en het schilderwerk voorfinanciert.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com