In het begin van de vorige eeuw hield de gemeente Den Haag haar bevolkingsregister bij op gezinskaarten. Het Haags Gemeentearchief wil deze kaarten graag beter digitaal toegankelijk maken, maar dat is een enorme klus.

Onder de naam ’Hagenaars en Hagenezen, bevolkingsregister Den Haag 1913-1939’ start het archief een project om de ruim 500.000 gezinskaarten uit het Haagse bevolkingsregister digitaal beschikbaar te stellen aan het publiek. Hiervoor wordt de hulp van iedereen ingeroepen. Wie vanuit huis aan het project wil meewerken, kan aan de slag. Door de maatregelen in verband met het coronavirus kan ook het Haags Gemeentearchief haar reguliere diensten niet aanbieden. Met het project biedt het archief een interessant alternatief voor iedereen die het leuk vindt om met historisch materiaal bezig te zijn.

VeleHanden is een crowdsourcing website waar archieven en musea, maar ook universiteiten en voetbalclubs, hun gedigitaliseerde collecties aanbieden om deze met hulp van vrijwilligers voor iedereen digitaal toegankelijk te maken. Vele handen maken immers licht werk. Vanaf een locatie die u zelf kiest en op tijdstippen die u het beste uitkomen. U helpt mee om Haagse voorouders weer vindbaar te maken.

Vanaf 1913 tot 1939 heeft de gemeente Den Haag haar bevolkingsregister bijgehouden op gezinskaarten. Dit was een losbladig systeem waarop per kaart het gezinshoofd en zijn vrouw en kinderen werden genoteerd. Ook werden er zaken als woonadres, beroep, burgerlijke staat en religie op aangetekend. Niet elke inwoner van Den Haag leefde in gezinsverband. Er zijn daarom ook veel kaarten die gegevens van slechts één persoon bevatten. In 1939 werden de gezinskaarten vervangen door persoonskaarten.

De gezinskaarten zijn nu ook al digitaal beschikbaar, maar de kwaliteit van dit huidige online aanbod voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Bovendien is het bestand onvolledig en zitten er fouten in de indexering, waardoor zoekresultaten soms onbetrouwbaar zijn. Al met al aanleiding voor het Haags Gemeentearchief om alle gezinskaarten opnieuw te scannen en te beschrijven.

Dit project gaat over de gezinskaarten van de gemeente Den Haag, inclusief Scheveningen. Omdat het huidige stadsdeel Loosduinen tot 1 juli 1923 een zelfstandige gemeente was, en tot 1939 haar eigen gezinskaarten bij hield, maken de Loosduinse gezinskaarten (nog) geen deel uit van dit VeleHanden-project.

De gezinskaarten zijn inmiddels voor een groot deel opnieuw gescand, maar om deze scans toegankelijk te maken voor iedereen roept het Haags Gemeentearchief de hulp in van online vrijwilligers. Per scan moeten alle op de gezinskaart vermelde personen worden ingevoerd. We maken de kaarten op die manier doorzoekbaar op naam, geboortedatum en geboorteplaats van alle gezinsleden. De overige gegevens, zoals beroep of voormalige adressen, worden niet overgenomen maar zijn via de digitale scan van de gezinskaart natuurlijk wel online beschikbaar, als het project is afgerond.

Belangstellenden kunnen zich eenvoudig aanmelden door naar www.velehanden.nl te gaan en te kiezen voor het project “Hagenaars en Hagenezen, bevolkingsregister Den Haag 1913-1939”. Deelname aan het project is vrijwillig, maar levert wel punten op van het online platform VeleHanden, waarmee gespaard kan worden voor leuke beloningen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com