De verlaging van de maximum snelheid tot 100 kilometer per uur helpt de provincie Zuid-Holland niet bij het laten doorgaan van bouwprojecten. Het effect van de lagere snelheid op de neerslag van stikstof in natuurgebieden is te gering aangezien in de provincie vrijwel overal al een maximum snelheid van 100 gold.

Dat stelt gedeputeerde Jeannette Baljeu in een brief aan Provinciale Staten. De rijksoverheid wilde door de lagere maximum snelheid weer ruimte scheppen voor bouwprojecten. Volgens Baljeu is het effect voor Zuid-Holland zo gering dat er maar ‘enkele’ bouwprojecten door gered zijn.

‘Aanvullende landelijke en gebiedsgerichte maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om meer ‘stikstofruimte’ te creëren’, aldus Baljeu.

‘Goed om te weten is dat een (bouw-)project in sommige gevallen ook doorgang kan vinden zonder een natuurvergunning. Dit is het geval als er geen sprake is van significant negatieve stikstofeffecten van het project op Natura 2000-gebieden. Dit wordt beoordeeld in een zogenoemde ecologische toets’.

‘Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Een laatste mogelijkheid om een natuurvergunning te krijgen biedt de zogenoemde ADC-toets. Om die toets succesvol te doorlopen moet er sprake zijn van het ontbreken van alternatieven, een dwingende reden van groot openbaar belang en moet de schade aan de natuur gecompenseerd worden’. (foto Informatiebord.nl)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com