De benoemingen van nieuwe burgemeesters in Den Haag, Zoetermeer en Zoeterwoude zit in de knel door het coronavirus en de maatregelen die er getroffen zijn om de verspreiding ervan tegen te gaan. Gesprekken met kandidaten en vertrouwenscommissies van gemeenteraden worden daardoor moeilijk zo niet onmogelijk. Digitaal overleg staat de wet niet toe.

De rijksoverheid heeft de Commissarissen der Koning gevraagd de procedures nu aan te houden. Jaap Smit, Commissaris de Koning in Zuid-Holland, wil met alle betrokkenen beraadslagen hoe nu verder te gaan.

Johan Remkes is al plaatsvervangend-burgemeester in Den Haag nadat Pauline Krikke op 9 oktober 2019 opstapte. Hij wil 1/7 weg. Inmiddels hebben zich 23 kandidaten voor zijn opvolging gemeld bij Jaap Smit. De sollicitanten – 19 mannen en 4 vrouwen – variëren in de leeftijd van 23 tot 63 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Charlie Aptroot vertrekt op 31 maart als burgemeester van Zoetermeer. Zijn opvolger zou er op 1 oktober moeten zijn. Inmiddels heeft Jaap Smit een plaatsvervangend-burgemeester benoemd: Jan Pieter Lokker. Er hebben zich elf kandidaten gemeld om Aptroot op te volgen. In Zoeterwoude houdt burgemeester Liesbeth Bloemen er op 3 oktober mee op. Over haar opvolging, al dan niet tijdelijk, is nog niets bekend.

Smit moet de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en moet daarna gesprekken met een aantal sollicitanten voeren. Vervolgens moet hij met de vertrouwenscommissies  praten over zijn bevindingen.

De vertrouwenscommissies voeren vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraden zullen vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarbij de raden een voorkeur aangeven voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. (foto provincie Zuid-Holland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com