De gemeente kon niets doen om te voorkomen dat het pand Laan van Nieuw Oosteinde 21 en 21A uit 1892, wordt gesplitst in acht appartementen. Het geldende bestemmingsplan geeft ‘wonen’ aan. Daarbij gelden geen voorschriften inzake het aantal woningen. Er was dus geen toetsing of afweging mogelijk.

Dat blijkt uit gemeentelijke stukken inzake de woningsplitsing. In de lokale politiek is er veel weerstand tegen dit fenomeen. B&W willen een vergunningsstelsel invoeren om er een einde aan te maken.

Uit de stukken blijkt dat de nieuwe eigenaar twee appartementen in de voortuin wil bouwen, en twee in de achtertuin. In het pand zelf komen er vier. De garage naast de woning wordt gesloopt. In de voortuin komen bovendien drie parkeerplaatsen.

Tegen de plannen zijn vijf bezwaarschriften ingediend. De gemeente heeft die allemaal terzijde gelegd. Het ging daarbij onder meer om parkeeroverlast, woongenot en geluidhinder.

Toetsen op parkeernormen kan de gemeente in deze niet. Woongenot wordt aangemerkt als een ‘persoonlijke’ zaak. Wat geluidhinder betreft zijn er geen regels omdat het om bestaande bouw gaat. Een huisvestingsverordening geldt alleen voor sociale woningbouw tot een bepaalde huurgrens.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com