‘Geachte heer Visser, hartelijk dank voor uw suggestie voor de Sluisbrug in Leidschendam-Centrum (Vlietnieuws 2 april, red.). Ik heb grote waardering voor inwoners die zich inzetten voor de gemeente en meedenken over het oplossen van problemen. We hebben gekeken naar uw suggestie en ik kan u het volgende melden.

De doorstroming op de Sluisbrug is inderdaad een probleem, omdat het een brug is waar maar in één richting tegelijk verkeer overheen kan. Hierdoor ontstaan er nadat de brug open is geweest voor passerende scheepvaart, langere wachtrijen. Dat is echter maar een deel van het probleem. Een onderliggend probleem is dat te veel verkeer gebruik maakt van deze route en dat het voor een deel om verkeer gaat dat geen herkomst of bestemming heeft in de directe omgeving van de Sluisbrug. Het is dus doorgaand verkeer.

Voor uw beeld: er gaan ongeveer 8.000-10.000 motorvoertuigen per etmaal over de Sluisbrug, terwijl de brug zelf en de straten ernaartoe zijn ingericht als 30 km/uur straten. De gemeente hanteert voor dergelijke straten een richtlijn van 4.000 – 6.000 motorvoertuigen per etmaal.

Het verbreden van de Sluisbrug zal weliswaar de wachttijden en de lengte van de wachtrijen aan beide zijden van de brug verminderen, maar het zal de capaciteit van de brug vergroten, waardoor er eerder meer dan de gewenste minder auto’s over de brug zullen rijden.

Naast deze verkeerskundige aspecten speelt ook het aspect van de monumentwaardigheid van deze brug. De Sluisbrug is net als de Wijkerbrug en de Kerkbrug een Rijksmonument. De verbreding van de brug zou die monumentwaardigheid onacceptabel aantasten en is daarom geen goede optie.

Helaas kan dus de door u voorgestelde suggestie niet bijdragen aan een oplossing voor de problemen van de bereikbaarheid en doorstroming waar we momenteel over nadenken.

Met vriendelijke groet, mw. drs. Juliette Bouw, wethouder masterplan Damcentrum’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com