De lindes langs de Parkweg in Voorburg maken, zo meldt Stadseheer, onderdeel uit van de hoofdboomstructuur van de gemeente. Dit zijn de belangrijkste bomen van de gemeente. Iedereen zal deze lindenlaan bewust of onbewust wel kennen. Doordat de bomen in de loop der jaren steeds groter werden, gaven de bomen soms problemen vanwege opgedrukte verharding.

Met name de trottoirbanden werden omhoog gedrukt, wat soms gevaarlijke situaties veroorzaakte. Daarom is besloten om hier verhoogde parkeerplaatsen aan te leggen. Op deze wijze konden de trottoirbanden verder van de bomen afgelegd worden, zodat ze door de boomwortels niet meer omhoog worden gedrukt. De oude trottoirbanden, die deels al kapot water en een onhandelbare maat hadden, zijn hierbij vervangen door nieuwe oprijdbare trottoirbanden.

In de verhoogde parkeerstrook zijn de gebakken klinkers uit de oude parkeerstrook hergebruikt. Tegelijkertijd is onder de parkeerstrook bomengranulaat aangebracht. Dit is een mengsel van steen en klei, wat enerzijds voldoende draagkracht heeft voor de auto’s die erop parkeren, maar waar ook de boomwortels in kunnen groeien.

Daarnaast is iedere boom voorzien van stalen boomkrans, om te voorkomen dat de tegels weggedrukt worden. Doordat deze 1 cm onder de bovenzijde van de tegels is aangebracht, is deze boomkrans niet of nauwelijks te zien. Ter hoogte van de inritten zijn de trottoirtegels tot aan de weg doorgetrokken, zodat duidelijk is dat hier niet geparkeerd mag worden.

In 2016 is de gemeente begonnen met de 1e fase van de Parkweg, en nu 5 jaar later, is begin dit jaar de laatste fase afgerond. Begin 2020 zijn een aantal proefsleuven gegraven. Dit om te kijken of de boomwortels in de afgelopen 4 groeiseizoenen, daadwerkelijk in het boomgranulaat zijn gaan groeien. Dit bleek ook het geval, het bomengranulaat was goed doorworteld met nieuwe boomwortels. Door deze investering kunnen de lindes langs de Parkweg nog zeker tientallen jaren blijven staan, en kan iedereen die over de Parkweg rijdt nog lang blijven genieten van deze bomen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com