De omgevingsvergunning die de gemeente verleend heeft voor werken aan het pand Herenstraat 33 Voorburg deugt niet en moet worden ingetrokken. Bovendien moet de afdeling handhaving optreden aangezien er in het pand werkzaamheden plaatsvinden die in strijd zijn met de afgegeven vergunning. Dat blijkt uit een melding bij de gemeentelijke dienst handhaving waar Vlietnieuws inzicht in heeft gehad.

In Herenstraat 33 zat lange tijd Reflex 33 lijstenmakerij en kunsthandel. Vorig jaar hield de eigenaar er mee op en werd het pand verkocht. Inmiddels is een ombouw van de winkel gestart. Daarbij is het monumentale pand (gemeentelijk monument) van binnen geheel gestript waarbij alle originele details zijn weggehaald, zelfs een originele eikenhouten vloer. Ook is de interne indeling aangepast. Alleen de voorgevel, een muur aan tuinzijde van nummer 35 en een ijskelder zijn nog intact. De winkel is als zodanig niet meer bruikbaar.

Herenstraat 33 was tot begin 19e eeuw één geheel met Herenstraat 35. De ijskelder onder nummer 33 is dan ook een onderdeel van de ijskelder in Herenstraat 35. Dat is een rijksmonument.

Bij de vergunningverlening door de gemeente is geen rekening gehouden met de vervlechting van Herenstraat 33 en 35. Er heeft, aldus de melding, een foutieve beoordeling aan de vergunning ten grondslag gelegen. Deze is derhalve ondeugdelijk tot stand gekomen.

De omgevingsvergunning werd medio juli 2019 aangevraagd ‘voor het gedeeltelijk wijzigen van de winkelfunctie op de begane grond naar woonfunctie in het achterhuis, het intern wijzigen van het pand (muurdoorbraak), het wijzigen van de achtergevel en het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak’. Op 4 september 2019 werd deze verleend.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com