Nieuws
Onderaannemers Kulturhus: ‘Onze stellingen bevestigd’

‘Wij weten zeker dat dingen niet op orde zijn. Nog steeds niet’. Dat laten de onderaannemers die betrokken waren bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk weten nu de gemeentelijke dienst handhaving heeft erkend dat er bij de bouw niet conform de vergunning is gewerkt.

Die erkenning stond in het jaarverslag 2019 van de dienst. Vlietnieuws heeft er afgelopen woensdag over bericht. De bouwer van het Kulturhus, SSB, ging kort voordat het opgeleverd moest worden failliet. Meteen lieten de onderaannemers weten dat er van alles mis was met de bouw. Desondanks werd het pand in gebruik genomen en oordeelde B&W dat dit ‘veilig’ was.

Volgens de onderaannemers kan het niet zo zijn dat het gebouw nu ineens wel in orde is. ‘Hoe zit het met de rapportering van de wanddoorvoeren welke Julo (een onderaannemer, red.) heeft gekeurd en waar de gemeente noch SSB ooit een rapport van heeft gehad omdat ze niet betaald hebben? De gemeente kan de brandveiligheid van alle wanddoorvoeren niet garanderen en dus zijn de brandcompartimenten niet aantoonbaar brandveilig’.

‘Verder is de brandwerende schil met promatectplaten op diverse plekken waaronder de gevel niet aangebracht alhoewel dit wel voorgeschreven was. De gemeente heeft daar niks aan gedaan wat betekent dat het niet op orde is’.

‘Wij zijn nooit gehoord door de gemeente betreft onze zorgen. Er heeft ooit iemand van de afdeling handhaving gebeld met de vraag om telefonisch uit te leggen waar de problemen zouden zitten want dan kon hij het even bekijken. Heel gek dat je als gemeente iemand stuurt die niet bouwkundig onderlegd is en ook geen inhoudelijke vragen de brandveiligheid en onze zorgen betreffende’.

Volgens de onderaannemers doet de gemeente er alles aan de zaak in de doofpot te stoppen om zo serieuze consequenties te voorkomen.

Vanuit Julo wordt daaraan toegevoegd: ‘Een gebouweigenaar is wettelijk verplicht aan te (kunnen) tonen dat de brandveiligheid op orde is, met name dus ook het brandwerend behandelen van alle ‘doorvoeren’ in de als brandscheidend gemarkeerde wanden’.

Julo heeft deze doorvoeren brandwerend behandeld. Bij iedere doorvoering wordt een speciale sticker met een unieke QR code geplaatst, deze wordt ingescanned en digitaal opgeslagen. Na alle werkzaamheden wordt een eindrapportage in hardcopy verstrekt alsmede een toegangscode de rapportage digitaal in te kunnen zien.

Aangezien Julo nog forse rekeningen bij SSB open heeft staan is de eindrapportage niet verstrekt. Derhalve blijft de gebouweigenaar/beheerder in gebreke, want hij kan niets controleren.

Wat de brandwerende platen aan de gevel betreft meldt Julo: ‘In een aantal situaties ten behoeve van de diverse brandcompartimenten diende de buitengevel aan de binnenzijde aanvullend brandwerend te worden behandeld. Dit is door SSB nimmer met ons gecommuniceerd en hebben wij derhalve ook geen brandwerende beplating (bijvoorbeeld Promatect) aangebracht’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com