De bereidheid van inwoners van Leidschendam-Voorburg om elkaar in tijden van corona te helpen, is groot. Het aanbod aan hulp overstijgt zelfs de vraag. Het grootste probleem blijkt eenzaamheid te zijn. Mensen missen sociale contacten en structuur in hun dagelijks leven.

Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar de gemeenteraad bericht in een update van de coronacrisis en de maatregelen die er genomen worden. Het feit dat er meer hulp wordt aangeboden dan nodig constateren niet alleen het sociaal servicepunt maar ook het vrijwilligerspunt en de professionele hulporganisaties.

Klanten van professionele hulporganisaties melden dat zij niet alleen steun krijgen van familie, vrienden en buren maar ook van buurtbewoners en kennissen.

Andere punten uit de brief van Tigelaar zijn:

– in lokale verzorgingshuizen zijn tot nu toe geen coronabesmettingen geconstateerd,

– in de jeugdzorg zijn geen problemen. Er komen wel minder aanmeldingen voor zorg,

– het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is gestegen van gemiddeld 11 per week naar 23 per week,

– het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening daalt. Dat is zorgwekkend. Er worden extra ambtenaren op dit probleem gezet,

– de lokale scholen krijgen geen contact met 22 leerlingen. Gemeentelijke leerplichtambtenaren gaan daar nu achteraan,

– er zitten 572 kinderen in noodopvang: 534 van ouders in cruciale beroepen, 38 kwetsbare kinderen,

– grote pandeigenaren en verhuurders willen niet coulant zijn wat de huur betreft; kleinere partijen juist wel. Alle eigenaren van commercieel vastgoed in de gemeente krijgen een brief van B&W met de oproep coulant te zijn door huuruitstel aan te bieden,

– de bibliotheek start met het afhalen van boeken op afspraak. Klanten moeten daarbij de richtlijnen inzake afstand houden en groepsvorming in acht nemen,

– 20 sportverenigingen en -stichtingen hebben de gemeente gevraagd om voorlopig geen huur te hoeven betalen,

– de gemeente start een p.r.-campagne inzake initiatieven voor sport en beweging in en om huis,

– het aantal pakketten dat de voedselbank uitdeelt is gestegen van 100 naar 118,

– het gemeentelijke servicecentrum laat nu vijf mensen tegelijk binnen in de hal toe,

– Avalex haalt 30 procent meer afval op. Bij de afvalstations komen 40 tot 50 procent meer mensen. De afvalverwerker past de dienstverlening vooralsnog niet aan. Wel zijn er problemen bij het ophalen van oud textiel aangezien de wereldmarkt nu stil ligt. Avalex roept daarop om oud textiel vooralsnog thuis te bewaren.

Het aantal inwoners van Leidschendam-Voorburg dat met het coronavirus in een ziekenhuis ligt is gestegen tot 18.

Het kabinet heeft 300 miljoen euro uitgetrokken voor steun aan de culturele sector, inclusief lokale theaters en musea. Ook is 650 miljoen euro vrijgemaakt voor de agrarische sector.

GroenLinks meldt het volgende. ‘Sociale afstand houden, de hele dag thuis: voor veel mensen is het vervelend, maar voor sommige mensen is het gevaarlijk. Heb je zelf hulp nodig of hoor je geluiden van de buren die klinken als geweld? Twijfel dan niet, en bel Veilig Thuis (0800-2000) of 112. #staysafe ‘.

Hoogheemraadschap Delfland (waar Voorburg onder valt) adviseert: ‘In verband met de coronacrisis ontraadt Hoogheemraadschap Delfland inwoners om het water op te gaan. Daarmee sluiten zij aan bij de adviezen van het Rijk en de Veiligheidsregio Haaglanden om de veiligheid en gezondheid van de inwoners zo veel mogelijk te beschermen. Delfland roept iedereen op om niet het water op te gaan. Ga alleen het water op als het noodzakelijk is en houd je daarbij aan de regels’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com