Omwonenden zijn woedend over de bouwplannen in en rond de uit 1892 daterende villa Laan van Nieuw Oosteinde 21 in Voorburg. De gemeente heeft de nieuwe eigenaar toestemming gegeven in de voor- en achtertuin appartementen te gaan bouwen en het gebouw zelf te splitsen. In totaal moeten er zo acht woningen komen. Ook zouden er nog drie parkeerplaatsen komen.

,,Dit is absurd’’, aldus mevrouw M. Kroeze-Fick. Zij woont vrijwel recht tegenover het pand. Zij heeft bezwaar tegen de verleende vergunning ingediend bij de gemeente. Voorts heeft zij alle politieke partijen in de gemeenteraad benaderd om de plannen te stoppen. Zij wil, als het zo ver is, ook inspreken bij de gemeenteraad zelf.

,,Als er in het pand zelf drie appartementen kwamen, oke. Maar door het bouwen in de voortuin verandert het karakter van het pand dat bovendien één geheel vormt met het huis er naast. De mensen die straks in de achtertuin wonen zitten bij brand als ratten in de val want er komt maar een heel smal paadje naar achteren.’’

,,Drie parkeerplekken in de voortuin kan helemaal niet tenzij het hekwerk wordt weggehaald. Maar dat is toch ook onderdeel van het pand? Vandaag zijn er al weer werklieden bezig terwijl de termijn voor het indienen van bezwaarschriften nog loopt. Ze doen maar.’’

,,Ik heb bij Vlietnieuws gelezen dat de gemeente woningsplitsing aan een vergunning wil binden. Waarom stellen ze nu dan geen daad en houden dit tegen? Waar moeten bezoekers straks hun auto parkeren? Er is hier langs de Laan nu al geen parkeerplek meer te vinden.’’

In haar bezwaarschrift stelt mevrouw Kroeze-Fick dat Laan van Nieuw Oosteinde 21 onherstelbaar wordt beschadigd. ‘De uitstraling en allure van de Laan worden voor goed
verpest’.

‘Bovendien zijn zulke oude panden van voor 1900 niet bestand tegen dit soort ingrepen waardoor gevreesd moet worden voor blijvende schade aan de belendende villa. Naast de ongemakken van bouwactiviteiten, die minstens een jaar in beslag gaan nemen, zullen zowel de bewoners links en rechts door uitbouw schaduw en aantasting van woongenot krijgen. Het karakteristieke mooie van Voorburg zal hierdoor verdwijnen, als economisch gewin boven woongenot gesteld wordt’.

In een eerder stadium liet de gemeente al weten niet tegen de woningsplitsing te kunnen optreden aangezien het bestemmingsplan rept over ‘wonen’ zonder een aantal te noemen. Er kan ook niet opgetreden worden wegens geluidoverlast naar de buren (is bestaande bouw), parkeeroverlast (geen normen), aantasting woongenot (is een subjectief begrip) of op grond van de huisvestingsverordening (gaat over sociale bouw).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com