Het nieuwe aquaduct Veenwatering, onderdeel van de RijnlandRoute (verbinding A4 – A44), is vol gezet met water. Dat gebeurde in fases om de waterdichtheid te kunnen testen. Het bouwwerk heeft de test doorstaan. De resterende damwanden worden nu verwijderd. Daarna worden de laatste werkzaamheden aan de waterweg uitgevoerd. Het aquaduct ligt bij het toekomstige knooppunt Maaldrift: de aansluiting van de RijnlandRoute op de A44 bij Leiden.

Even verderop, ter hoogte van de kruising van de A44 en de N206 wordt gewerkt aan nieuwe viaducten ter voorbereiding op de verbreding van de A44 van 2×2 naar 2×4 rijstroken. Men bouwt aan de westkant van de A44. In september moet het werk klaar zijn. De vier rijstroken worden vervolgens aan één kant gelegd. Hiermee ontstaat er ruimte aan de oostkant om de bestaande viaducten te slopen, de A44 aan te passen en de nieuwe viaducten te bouwen. In de zomer van 2021 gaat de verbrede A44 dan open.

Er wordt ook gewerkt aan de inrichting van het gebied onder de brug Oude Rijn, aan beide zijden van de A44. Vanuit het oogpunt van sociale veiligheid was het uitgangspunt om het gebied af te schermen van de doorgaande weg en het fietspad, zodat het niet kan worden gebruikt als hangplek of plek om te verschuilen. Maar anderzijds was er de wens om de zichtlijnen zo open mogelijk te houden, vanuit esthetisch oogpunt én omdat dit het gevoel van sociale veiligheid vergoot. Het deel aan de kant van Oegstgeest wordt afgescheiden met een watergang en een stukje hekwerk, het deel aan de kant van de Leiden wordt afgeschermd met een hekwerk. Bijzonder aan de inrichting is dat delen van de bestrating niet vlak, maar golvend worden aangelegd. De watergang wordt voorzien van een houten beschoeiing. (foto Rijnland Route)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com