Nieuws
Gemeenteraad wil weer gaan vergaderen

De gemeenteraad wil op 12 mei weer gaan vergaderen: live of digitaal. Daarover valt deze week nog een besluit. Mogelijk wordt ook uitgeweken naar een andere vergaderplek.

In verband met de coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de raad alle vergaderingen in maart en april geschrapt.

Op 9 april kwam men wel bijeen om de coronamaatregelen te bespreken maar dat gebeurde in een speciale samenstelling. In de raadszaal zaten alleen de zeven fractievoorzitters, de burgemeester en één wethouder alsmede één vertegenwoordiger van de griffie en een bode.

Digitaal vergaderen is inmiddels door de rijksoverheid middels een noodwet mogelijk gemaakt. De gemeente Den Haag heeft ermee gewerkt maar dat beviel niet.

Indien de voltallige gemeenteraad live zou willen vergaderen met B&W, inclusief ambtenaren die B&W bijstaan, is de raadszaal onbruikbaar vanwege de noodzaak 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

In dat geval is een veel grotere ruimte nodig die dan ook nog speciaal moet worden ingericht met geluidinstallatie en camera’s die het uitzenden van de vergadering via internet mogelijk maken.

Als alternatieve vergaderplek kan gedacht worden aan de hal van het Raadhuis in Leidschendam waarbij ook de omgang op de eerste etage benut kan worden.

Op de agenda van de gemeenteraad voor 12 mei staan nu alleen een aantal hamerstukken. Er wordt naar gestreefd die agenda aan te vullen met bespreekstukken. Dat hangt echter weer af van de besluitvorming over de vergadering zelf.

Voor aanstaande dinsdag, 28 april, wil de gemeenteraad een speciale ‘inspreek bijeenkomst’ houden voor burgers, ondernemers en anderen. Dat kan dan ‘live’ in Huize Swaensteyn en/of digitaal. Raadsleden zijn ‘op afstand’ deelnemer aan deze avond. In Huize Swaensteyn worden de coronaregels gehanteerd: afstand houden en geen groepsvorming. (foto Ap de Heus)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com