Nieuws
Energiestrategie: Zonnepanelen en windmolens

Zonnepanelen in de geluidschermen van de A4 en A12; zonnepanelen rondom verkeersknooppunten zoals het Prins Clausplein; windturbines langs de A4, de Vliet en in het open landschap. Dat staat in de Regionale energiestrategie (RES) die de 23 gemeenten verenigt in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waaronder Leidschendam-Voorburg, hebben opgesteld.

Volgens de opstellers van de RES is er gekozen voor een haalbare aanpak, rekening houdend met de draagkracht van het landschap. Er zijn geen cijfermatige doelstellingen geformuleerd. De RES geeft aan hoe er omgeschakeld moet worden van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Voor verwarming zetten de 23 gemeenten in op gebruik van restwarmte van de industrie in het Rotterdamse havengebied (56 procent) en gebruik van aardwarmte (44 procent). Beide bronnen leveren meer op dan de vraag zal zijn, ook in 2050.

De vraag naar stroom moet gedekt gaan worden uit zonnepanelen en -velden (79 procent) en windmolen (21 procent). Bij windenergie gaat het niet alleen om grote windturbines maar ook op kleinere exemplaren (21 tot 30 meter hoog) alsmede om kleinschalige windinstallaties op daken.

Er zal wel een vraag naar gas blijven. Die kan voor 3 procent opgevangen worden door biogas. Voor de rest zal gas van elders moeten komen. Op waterstof rekenen de gemeenten vooralsnog niet als alternatief.

Voor 2030 moet 40 procent van alle geschikte daken uitgerust zijn met zonnepanelen en/of windinstallaties. Windturbines, windparken en zonnevelden mogen het landschap niet aantasten.

Voor stedelijk gebied wordt vooral gerekend op zonnepanelen. Aan de stadsrand kunnen zonnevelden komen op plekken waar anders ‘verrommeling’ optreedt. In open landschap en natuurgebieden wordt gemikt op zonnevelden en (kleine) windturbines. Voor bedrijfsterreinen (plus de directe omgeving ervan) wordt uitgegaan van windturbines.

Leidschendam-Voorburg is opgenomen in een cluster met Delft, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar. Met die vier gemeenten zal er samengewerkt moeten gaan worden. In het RES-gebied wonen 2,3 miljoen mensen. Er zijn 206.000 bedrijven. Van het gebied is 35 procent bebouwd, 27 procent is agrarisch (inclusief tuinbouw) en elf procent is water.

De RES moet uiterlijk in oktober 2021 vastgesteld worden na inspraak en reacties van de 23 gemeenten. Leidschendam-Voorburg werkt daarnaast aan een lokale energiestrategie (LES). Daarin staat onder andere de bouw van maximaal 4 windturbines in het open landschap tussen Leidschendam, Stompwijk en Zoetermeer. (foto gemeente Leidschendam-Voorburg)