Op het dak van kindercentrum EVA DAK, Elzendreef Voorburg, heeft de gemeente een groen dak aangelegd. Bijna 450 vierkante meter van het dakoppervlak is vergroend. Daarmee is een begin gemaakt met het geleidelijk klimaatbestendig maken van gemeentelijke gebouwen. Het gebied rondom het kindercentrum en sporthal Essesteijn is erg versteend en daarmee gevoelig voor hittestress. Hittestress ontstaat als mensen en dieren bij extreme hitte hun eigen hitte moeilijk of niet kwijt kunnen.

Op de hittestresskaart van de gemeente is te zien welke plekken het meest gevoelig voor hittestress zijn. Wind, straling, temperatuur, groen en schaduw spelen een grote rol bij de berekening ervan. Met de aanleg van het groene dak in Essesteijn hoopt de gemeente het effect van hittestress te verminderen en gelijktijdig een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterberging en biodiversiteit. Voordeel voor het kinderdagverblijf is dat het gebouw door het groene dak minder snel opwarmt. (foto gemeente Leidschendam-Voorburg)

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com