Nieuws
Bedrijventerrein Westvlietweg wil fors uitbreiden

Bedrijven Belang Westvlietweg en Bedrijven Investeringen Zone Westvlietweg wil haar bedrijventerrein toekomstbestendig maken. Het bestuur schreef hiervoor in september 2019 een visie-document. Naar aanleiding van dit document deden de  bureaus Vakwerk Architecten en Bureau Stedelijke Planning de afgelopen maanden onderzoek.

De resultaten van deze onderzoeken vormen de grondslag voor het beleid 2020-2040 van de bedrijvenvereniging. BBW (bedrijven belang Westvlietweg) en BIZ Westvlietweg realiseert haar beleid in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. Het beleid wordt gerealiseerd onder het motto: VERNIEUWEN – INTENSIVEREN – UITBREIDEN – VERDUURZAMEN.

Het is de bedoeling dat het huidige terrein wordt verdicht, hogere gebouwen mogelijk worden, wordt geordend en vergroend. Dat het terrein beter bereikbaar wordt voor openbaar vervoer, het terrein wordt verduurzaamd, maar ook de gebouwen zelf. Ook zal er vernieuwing en uitbreiding plaatsvinden. In oppervlakte zal het bedrijventerrein verdubbelen, misschien een haven worden toegevoegd, maar in vierkante meters zal het huidige bedrijfsoppervlakte worden verviervoudigd.

Er komen nieuwe extra uitvalswegen, zodat de Westvlietweg kan worden ontlast van teveel vrachtverkeer en er zullen nieuwe (innovatieve) bedrijven worden toegevoegd aan de huidig gevestigde ondernemingen. De verwachting is dat ook de werkgelegenheid op bedrijventerrein Westvlietweg tenminste zal verdubbelen.

De hele transformatie zal in fases worden gerealiseerd. De resultaten van de onderzoeken moeten daarom meer als startschot dan als eindresultaat worden beschouwd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com