Nieuws
Vlinderhof komt er niet

De bouw van 20 tot 30 sociale huurwoningen voor zelfstandig wonende ouderen die ook zorg nodig hebben, gaat niet door. De initiatiefnemers van het project Vlinderhof hebben geen geschikt stuk grond binnen de gemeente kunnen vinden. Dat heeft mevrouw M. Cornelissens, voorzitter van de Projectgroep Vlinderhof, laten weten.

Het plan werd medio 2016 onder het vorige college van B&W gepresenteerd. De gemeenteraad oordeelde unaniem dat het project de moeite waard was. B&W kregen opdracht te bekijken of het plan verwerkt kan worden in het voornemen sociale huurwoningen te gaan bouwen aan De Star, op bedrijfsterrein Overgoo en bij de Rijnlandlaan.

Aan het initiatief werkten een ontwikkelaar en zorgverzekeraar mee. Uitgangspunt was een grote behoefte aan dit soort ouderenwoningen nu de vergrijzing toeneemt en verzorgingstehuizen verdwijnen.

De woningen zouden uitgerust worden met technische voorzieningen die de ouderen in hun eigen omgeving in staat stellen van de laatste levensfase te genieten. Samen met anderen en zorg dichtbij. Ook buurtbewoners zouden van de voorzieningen in het complex gebruik moeten kunnen maken.

Wethouder Floor Kist beloofde destijds de Vlinderhof mee te nemen in de plannen voor sociale woningbouw. Hij sloot realisatie op een andere plek binnen de gemeente niet uit. Later liet D66-wethouder Lia de Ridder weten dat de initiatiefnemers naar een plek in Den Haag zochten. Vervolgens werden Klein Plaspoel Polder en Gravin Catharinalaan als bouwlocaties genoemd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com