Mening
Blog: Autobranden

Herinnert u zich het voorjaar van 2019 nog? In met name de Voorburgse wijk Bovenveen was er sprake van een golf van autobranden al dan niet gekoppeld aan vuurwerkaanslagen. Na berichten dat de politie invallen had gedaan, stopte de serie.

Recent is er zo’n zelfde soort fenomeen in de Leidschendamse wijken Prinsenhof, De Heuvel en Amstelwijk. Vrijwel elke nacht is het raak: auto’s, containers, afval, een blokhut.

In 2019 was de roep om maatregelen even luid als nu. Ook toen was er sprake van meer politiesurveillance en de opstelling van camera’s. In Voorburg op de Bruijnings Ingenhoeslaan, in Leidschendam nu op het Fluitpolderplein.

De commentaren vanuit B&W en de lokale politieke partijen blijven dezelfde. Het fenomeen wordt verbaal afgekeurd; er moeten maatregelen worden genomen; de daders zullen hun straf niet ontlopen.

Probleem is dat die daders op heterdaad betrapt moeten worden. En dat is moeilijk als ze pas ‘s avonds laat of diep in de nacht toeslaan. Ze zijn bovendien vermomd, kennen de buurt prima en zijn te voet uiterst wendbaar.

De burgemeester wil nu met politie, jongerenwerkers en de bestuur van de moskee in de Zilvermeeuwlaan proberen in Leidschendam de onrust de kop in te drukken. Onrust die volgens hem veroorzaakt wordt door ‘groepen jongeren’ die zich in coronatijd vervelen.

Die jongeren hebben, om het populair uit te drukken, schijt aan de politie. Met jongerenwerkers zoeken ze alleen contact als die iets voor hen kunnen betekenen. En het moskeebestuur is de ‘ver-van-mijn-bed show’.

Zou het niet afschrikwekkender werken als de politie, al dan niet in samenwerking met justitie en de burgemeester, bekend maakt hoe men het probleem in Voorburg heeft aangepakt?

Hoeveel mensen er destijds zijn aangehouden, waarvoor ze vervolgd werden en welke straffen ze uiteindelijk hebben gehad? Dan weten de ‘jongeren’ in Leidschendam meteen wat hen te wachten staat. En het zou andere inwoners het gevoel kunnen geven dat er tenminste iets tastbaars aan de ellende wordt gedaan.

Waarom zulks niet al lang gebeurd is, zelfs niet in een brief aan de gemeenteraad, is een raadsel. Tenzij de autoriteiten zich schamen voor de ‘Voorburgse’ resultaten als het gaat om het aantal aangehouden personen, de ten laste leggingen en de straffen die men kreeg (geen?).

Bij de jaarwisseling weten politie en handhavers tenslotte ook niemand aan te houden wegens het overtreden van alle vuurwerkregels. Laat staan dat er een straf wordt uitgesproken dvoor een rechter. En dat in weerwil van alle stoere taal die jaarlijks weer voor Oud en Nieuw wordt gebruikt.

Indien het bij de branden net zo is, is niet alleen de ellende nog veel groter dan gedacht. Dan wordt het de hoogste tijd dat de autoriteiten eens bij zichzelf te rade gaan om snel tot maatregelen te komen die wél werken. Aan zalvende woorden heeft niemand iets. Net zo min als aan excuses zoals de coronamaatregelen. Een jaar terug was er helemaal geen corona en toch ging het mis.

Feitelijk gaat het om de veiligheid van mensen en hun bezittingen. En als de autoriteiten die veiligheid niet kunnen garanderen nemen mensen het heft in eigen hand. Met alle gevolgen van dien. Alhoewel: de Nederlandse mores kennende zal dan waarschijnlijk de verdediger van lijf en goed worden aangepakt, in plaats van degene die dat bedreigt.

Maar er is meer. De lokale politiek zou ook eens moeten kijken naar de wijken waar de branden zich vooral voor doen. Buurten met lage inkomens, veel werkloosheid, weinig voorzieningen, niet veel vertier (zeker niet voor jongeren).

Kortom: probleemwijken. En dat niet vanaf gisteren maar al veel langer. Dat is bekend maar er wordt bitter weinig aan gedaan. De aandacht gaat uit naar zaken waar mee ‘gescoord’ kan worden. Daar horen uitzichtloosheid en verveling niet bij. Autobranden of geen autobranden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com