Nieuws
Aanleg rondweg Stompwijk vertraagd

De aanleg van de zogenoemde Verbindingsweg rond het centrum van Stompwijk is vertraagd. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen de gemeenteraad bericht. Door de weg zou het centrum verlost moeten worden van zwaar verkeer. Het was de bedoeling dit voorjaar de starten met de aanleg.

‘Gedurende de nadere uitwerking van het wegontwerp zijn technische vraagstukken naar voren gekomen die de uitvoerbaarheid complexer maken dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen is dat het geval. Verder heeft de voorbelasting van de Veenpoldersweg (de officiële naam van de Verbindingsweg, red.) voor enkele wegdelen nog niet de vereiste stabiliteit van de ondergrond opgeleverd en dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen om op die plaatsen de weg aan te kunnen leggen. Tot slot blijken de vergunningstrajecten voor de realisatie van de bruggen bij het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente meer tijd te kosten dan voorzien. Op dit moment is de verwachting dat niet eerder dan in juli dit jaar met het werk gestart gaat worden. Vóór die tijd zal meer bekend worden gemaakt over de planning en de gefaseerde aanleg van de Veenpoldersweg. Het aanleggen van de weg en de bruggen duurt vanaf de start ongeveer één jaar’.

 

(foto gemeente LV/KWSinfra)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com