Activiteiten
Amateurvoetbal geen evenement

Amateurvoetbal is in tegenstelling tot betaald voetbal, geen evenement. Dat blijkt uit een nieuwe noodverordening die Johan Remkes, voorzitter van de Veiligheidsregio, heeft uitgebracht.

Onder evenement wordt verstaan ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’, met uitzondering van markten en betogingen, samenkomsten en vergaderingen. Onder evenementen vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten niet zijnde manifestaties, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen, betaald voetbalwedstrijden (met of zonder publiek), straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.

Remkes wijst erop dat elke gemeenteraad zelf bepaalt zelf welke activiteiten een vergunning- of meldplichtig evenement vormen. ‘Daarbij vertonen de gemeentelijke regels verschillen die niet te maken hebben met de huidige crisis. Om te voorkomen dat de inhoud van het verbod op evenementen tussen en zelfs binnen veiligheidsregio’s uiteenlopende betekenissen krijgt, is ervoor gekozen om in alle noodverordeningen dezelfde omschrijving van het begrip evenement op te nemen’, zo geeft Remkes aan. Daarvoor is aangeknoopt bij de omschrijving van het begrip evenement in het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een algemene plaatselijke verordening.

Remkes: ‘Het verbod op evenementen geldt in beginsel tot 1 september 2020. Als het verbod op andere samenkomsten voor 1 september 2020 versoepeld zou worden, komt de vraag op of het noodzakelijk is dat evenementen, in welke vorm of omvang dan ook, verboden moeten blijven. Denkbaar is dat de voorzitter van de veiligheidsregio in dat geval, als dat mogelijk is binnen de grenzen van de dan geldende aanwijzing van de minister van VWS, een vrijstelling of ontheffing verleent voor een of meer (categorieën van) evenementen die naar zijn oordeel veilig doorgang kunnen vinden. Dat laat zich moeilijk voorstellen bij bijvoorbeeld betaald voetbalwedstrijden en grote popconcerten, maar is wel denkbaar bij voorstellingen van culturele instellingen die een protocol hebben ontwikkeld op basis waarvan voorstellingen veilig – met inachtneming van 1,5 meter afstand – kunnen plaatsvinden’.

De KNVB maakte onlangs bekend dat het na 1 september spelen zonder publiek bij het betaalde voetbal, ook gold voor het amateurvoetbal. Uit de nieuwe noodverordening blijkt dat echter niet. Daarin wordt alleen het betaalde voetbal genoemd.